Recurrence of random planar rotations

Miguel Mendes, Tomasz Miernowski, Arnaldo Nogueira, Jörg Schmeling, Serge Troubetzkoy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
TidskriftHistorielärarnas Förenings Årsskrift
StatusSubmitted - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här