Recurrent and other new foot ulcers after healed plantar forefoot diabetic ulcer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recurrent and other new foot ulcers after healed plantar forefoot diabetic ulcer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap