Recurrent incarceration of the retroverted gravid uterus--a case report

B Jacobsson, Dag Wide-Swensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)737
TidskriftActa Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Volym78
Nummer8
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Citera det här