Recursive M-estimators with Dependent Observations

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

[abstract missing]
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Matematisk statistik
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1982 jan 1
StatusPublished - 1982

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1982-01-01
Time: 01:01
Place: [unknown]

External reviewer(s)

Name: [unknown], [unknown]
Title: [unknown]
Affiliation: [unknown]

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Recursive M-estimators with Dependent Observations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här