Red blood cell distribution width is associated with incidence of atrial fibrillation.

Samuel Adamsson Eryd, Yan Borné, Olle Melander, M Persson, Gustav Smith, Bo Hedblad, Gunnar Engström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

62 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Red blood cell distribution width (RDW), a measure of variation in erythrocyte volume, has been associated with several cardiovascular disorders, but the relationship with atrial fibrillation (AF) remains unclear. We investigated the association between RDW and incidence of first hospitalization due to AF in a population-based cohort.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)84-92
TidskriftJournal of Internal Medicine
Volym275
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Red blood cell distribution width is associated with incidence of atrial fibrillation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här