Red cell distribution width in relation to incidence of coronary events and case fatality rates: a population-based cohort study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

High red cell distribution width (RDW) is a strong prognostic factor in patients with cardiovascular disease. We investigated the association between RDW and incidence of acute coronary events (CEs) and fatal outcome in subjects who subsequently experienced a first CE.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1119-1124
TidskriftHeart
Volym100
Utgåva14
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Red cell distribution width in relation to incidence of coronary events and case fatality rates: a population-based cohort study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här