Red cell distribution width in relation to incidence of coronary events and case fatality rates: a population-based cohort study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Red cell distribution width in relation to incidence of coronary events and case fatality rates: a population-based cohort study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap