Redox Regulation and Stress Responses - Studies in Bacillus subtilis

Jonas Larsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

103 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Redoxreaktioner är centrala i många livsnödvändiga funktioner såsom anabol och katabol metabolism. Det är därför viktigt att känna av och reglera cellens redoxstatus. En viktig komponent som påverkar detta är tillgången på syre. När syretillgången förändras så förändras den intracellulära redoxstatusen, vilket genererar en stress för cellen. Denna stress leder till ett förändrat uttryck av gener, kodande för proteiner som kan hjälpa till att återställa redoxbalansen. Denna avhandling presenterar olika aspekter av vad som ytterst orsakar denna stress och hur cellerna hanterar den.

Redoxsensorn Rex (YdiH) från Bacillus subtilis har karakteriserats. Rex hjälper cellen att konservera energi när syre inte är tillgängligt, vilket sker genom att koordinera tre system som är viktiga för tillväxt vid låga syrehalter.

När bakterier exponeras för skadliga kväveföreningar induceras en stress på bakteriecellen. Avhandlingen visar att cellens svar inkluderar två system. Ett är induceringsbart (hmp) och använder sig av ett hemoglobin-liknande protein för att oskadliggöra kväveföreningarna. Det andra systemet (yjbIH) ger ett konstitutivt skydd mot denna typ av stress.

Avhandlingen presenterar även ett hittills okarakteriserat protein (YjbH) som har en nyckelroll i kontroll av den globala regulatorn Spx, vilken i sin tur är involverad i hanteringen av svavelbryggor.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Biologiska institutionen
Handledare
  • von Wachenfeldt, Claes, handledare
Tilldelningsdatum2005 okt 14
Förlag
Tryckta ISBN91-85067-24-5
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-10-14
Time: 09:00
Place: Biology lecture hall, Sölvegatan 35, Lund

External reviewer(s)

Name: Völker, Uwe
Title: Prof. Dr.
Affiliation: Laboratory for Functional Genomics, Medical School Ernst-Moritz-Arndt-University, D-17489 Greifswald

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Biology building (Closed 2011) (011008000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Redox Regulation and Stress Responses - Studies in Bacillus subtilis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här