Reduced field-of-view MRI using outer volume suppression for spinal cord diffusion imaging

B. J. Wilm, Jonas Svensson, A. Henning, K. P. Pruessmann, P. Boesiger, S. S. Kollias

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reduced field-of-view MRI using outer volume suppression for spinal cord diffusion imaging”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap