Reduced fracture incidence in patients having surgery for primary hyperparathyroidism

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reduced fracture incidence in patients having surgery for primary hyperparathyroidism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry