Reduced ghrelin, IAPP and PYY expression in the stomach of gastrin-cholecystokinin knockout mice.

Lennart Friis-Hansen, Nils Wierup, Jens F Rehfeld, Frank Sundler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reduced ghrelin, IAPP and PYY expression in the stomach of gastrin-cholecystokinin knockout mice.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap