Reduced levels of active GLP-1 in patients with cystic fibrosis with and without diabetes mellitus.

Magnus Hillman, Leif Eriksson, Lena Mared, Karin Helgesson, Mona Landin-Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

209 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reduced levels of active GLP-1 in patients with cystic fibrosis with and without diabetes mellitus.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap