Reduced oxidative pentose phosphate pathway flux in recombinant xylose-utilizing Saccharomyces cerevisiae strains improves the ethanol yield from xylose.

Marie Jeppsson, Björn Johansson, Bärbel Hahn-Hägerdal, Marie-Francoise Gorwa-Grauslund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

148 Citeringar (SciVal)
111 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reduced oxidative pentose phosphate pathway flux in recombinant xylose-utilizing Saccharomyces cerevisiae strains improves the ethanol yield from xylose.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap