Reducing delirium in elderly patients with hip fracture: a multi-factorial intervention study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

139 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reducing delirium in elderly patients with hip fracture: a multi-factorial intervention study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap