Reducing disaster risks 1980-2010: Some reflections and speculations

Ian Davis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reducing disaster risks 1980-2010: Some reflections and speculations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap