Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections in Swedish primary care- a retrospective study of electronic patient records

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections in Swedish primary care- a retrospective study of electronic patient records”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap