Reduction of arterial partial volume effects for improved absolute quantification of DSC-MRI perfusion estimates: Comparison between tail scaling and prebolus administration.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To evaluate and mutually compare the tail-scaling approach and the prebolus administration concept for reduction of arterial partial volume effects (PVEs), because reproducible absolute quantification of cerebral blood flow (CBF) by dynamic susceptibility contrast magnetic resonance imaging (MRI) is often hampered by PVEs in the arterial input function (AIF) registration.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)903-908
TidskriftJournal of Magnetic Resonance Imaging
Volym41
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Reduction of arterial partial volume effects for improved absolute quantification of DSC-MRI perfusion estimates: Comparison between tail scaling and prebolus administration.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här