Reduction of tissue transglutaminase autoantibody levels by gluten-free diet is associated with changes in subsets of peripheral blood lymphocytes in children with newly diagnosed coeliac disease.

Daniel Agardh, Kristian Lynch, Charlotte Brundin, S-A Ivarsson, Åke Lernmark, C M Cilio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 !!Citations (SciVal)
94 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)67-75
TidskriftClinical and Experimental Immunology
Volym144
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Citera det här