Reference data representative of normal findings at two-dimensional and three-dimensional gray-scale ultrasound examination of the cervix from 17 to 41 weeks' gestation.

Linas Rovas, Povilas Sladkevicius, E Strobel, Lil Valentin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)
113 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reference data representative of normal findings at two-dimensional and three-dimensional gray-scale ultrasound examination of the cervix from 17 to 41 weeks' gestation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap