Referential choices. A study on quantification and discourse salience in sentence production in Swedish

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Referential choices. A study on quantification and discourse salience in sentence production in Swedish”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Computer Science

Psychology