Reflection-Based Source Inversion for Sparse Imaging of Low-Loss Composite Panels

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reflection-Based Source Inversion for Sparse Imaging of Low-Loss Composite Panels”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering