Ökad inflyttning av barn med cerebral pares - Likvärdig behandling har getts till utrikes och inrikes födda

Lena Westbom, Gunnar Hägglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Cerebral palsy (CP) is present in about 200 children per birth-year cohort in Sweden. From 2001 to 2016, the annual number of immigrants to Sweden with CP enrolled at the (re)habilitation services increased from less than ten to 40-90 individuals per year; about 70 % came to Sweden as refugees. At a group level, children with CP born abroad had greater functional impairment than children born in Sweden, based on information in the Swedish national surveillance program and health care quality register for CP (CPUP). There was a significantly higher prevalence of CP, a greater proportion of children with bilateral spastic CP, and a lower proportion with unilateral spastic CP among the immigrants. The proportion of children in each gross motor function level treated with orthoses, standing frames, spinal brace or botulinum toxin was the same regardless of whether the child was born in Sweden or abroad. In summary, the (re)habilitation services and orthopedics have managed to provide a relatively large group of immigrants/refugees with CP with equal treatment compared to children born in Sweden.

Bidragets översatta titel Refugee/immigrant children with cerebral palsy in the Swedish health care organization
Originalspråksvenska
Antal sidor4
TidskriftLäkartidningen
Volym116
StatusPublished - 2019 juli 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Ökad inflyttning av barn med cerebral pares - Likvärdig behandling har getts till utrikes och inrikes födda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här