Regeringsrättens kursförlustdom – en dom med konsekvenser för svensk kapitalvinstbeskattning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)569-583
TidskriftSvensk skattetidning
StatusPublished - 2009
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här