Regional assessment of the temporal trends in soil acidification in Southern Sweden, using the safe model

Mattias Alveteg, Harald Sverdrup, Per Warfvinge

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Regional assessment of the temporal trends in soil acidification in Southern Sweden, using the safe model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap