Regional evidence of smallholder-based growth in Zambia's livestock sector

Sarah Alobo Loison, Ellen Hillbom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Regional evidence of smallholder-based growth in Zambia's livestock sector”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap