Register-based studies to assess long-term outcome in haemophilia

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1850 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Register-based studies to assess long-term outcome in haemophilia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap