Regression Testing in Software Product Line Engineering

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Regression Testing in Software Product Line Engineering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap