Regulated expression and intracellular localization of cystatin F in human U937 cells.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5502-5511
TidskriftEuropean Journal of Biochemistry
Volym269
Nummer22
DOI
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Läkemedelskemi
  • Farmakologi och toxikologi
  • Oftalmologi

Citera det här