Regulation of Insulin Secretion in Relation to Nitric Oxide, Carbon Monoxide and Acid alpha-Glucoside Hydrolase Activities

Henrik Mosén

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

165 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Regulation of Insulin Secretion in Relation to Nitric Oxide, Carbon Monoxide and Acid alpha-Glucoside Hydrolase Activities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap