Regulation of morphogen signalling during neural patterning in the Xenopus embryo

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

403 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
En ordentlig bildning av det centrala nervsystemet är viktigt för ett nyfött barn eller en vuxen. Den senaste tidens kartläggning av människans arvsmassa har lett till identifiering av ungefär 23000 gener, många av dem aktiva i det utvecklande nervsystemet. Men lite är känt om deras funktion och hur de samverkar för att påverka utvecklingen av organ så komplexa som den mänskliga hjärnan. Eftersom många sjukdomar såsom neurodegenerativa sjukdomar och cancer orsakas av defekta gen-aktiviteter, är en bättre förståelse för reglering och funktion av gener under normal utveckling avgörande för att utveckla nya terapeutiska behandlingar.

Djurmodellsystem används för att besvara utvecklingsbiologiska frågor, och vårt labb valde den afrikanska grodan Xenopus laevis. Skäl för att använda detta djur är de producera stora mängder ägg, befruktning i en petriskål är genomförbar, och embryon utvecklas snabbt utanför moder-grodan. Xenopus embryon är mycket större än jämförbara skeden i musen, vilket medgör experimentella manipulationer som mikrokirurgi och mikroinjektion. Viktigt är också att 79 % av de gener som är associerade med en sjukdom i människa bevarats i grodan.

Det centrala nervsystemet utvecklas från ett fält av enhetligt utformade celler, kallat neural-platta. Molekylära markörer visar att cellerna i neural-platta redan på ett tidigt stadium förvärvar distinkta regionala identiteter längs huvud-svans axeln i embryot. Som ett resultat av denna mönsterprocess utvecklas neural-platta så småningom till framhjärna, mitthjärna, bakhjärna och ryggmärg. Att förstå de signaler som driver formandet av neural-platta är av stor fokus i denna studie.

Denna studie fokuserar på ett begränsat antal utvecklings-signaler, nämligen Hedgehog (Hh), Wnt, Fibroblast tillväxtfaktor (FGF) och retinoinsyrasignaler. Vi analyserar regleringen och integreringen av dessa signaler genom tre distinkta gener i det tidiga Xenopus-embryot.
I den första delen av denna studie, karakteriserar vi en gen, kallad Sufu, och visar att den spelar en viktig roll i regleringen av aktiviteten av Hh och Wnt signaler under bildning och formning av neural-platta. Vi beskriver vidare hur Hh och Wnt signalbanor kommunicera med varandra och identifierar en grundläggande funktion hos Sufu i överhörningen mellan de två signalvägar.

Vi introducerar sedan en gen, kallad xHtrA1 med viktiga funktioner i korrekt bildande av huvud- och svansstrukturer, neural mönster och bildandet av mogna nervceller i embryot. xHtrA1 aktiveras av FGF signaler och i sin tur stimulerar FGF signalering via en mekanism som innebär proteinklyvning och frisättning av aktiva FGF signaler utanför celler.

För det tredje beskriver vi en ny funktion för en gen med akronymen XRDH10 som är involverad i syntesen av retinoinsyra från vitamin A. Vi visar att XRDH10 regleras av retinoinsyra och förser embryot med lämpliga mängder av denna signal under mönstring av det centrala nervsystemet.

Genom att ge en bättre förståelse för de molekylära mekanismer som är inblandade i normal tidig neural utveckling hos Xenopus kan dessa resultat leda till ny kunskap för att lösa det intrikata signalnätverket för det centrala nervsystemets utveckling hos människan.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för laboratoriemedicin
Handledare
  • Pera, Edgar, handledare
  • Häcker, Udo, handledare
Tilldelningsdatum2011 okt. 14
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-86871-37-6
StatusPublished - 2011

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2011-10-14
Time: 13:00
Place: GK-Salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund

External reviewer(s)

Name: Kühl, Michael
Title: Prof. Dr.
Affiliation: Institute of Biochemistry and Molecular Biology, Ulm University, Germany

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Regulation of morphogen signalling during neural patterning in the Xenopus embryo”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här