Regulation of morphogen signalling during neural patterning in the Xenopus embryo

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

407 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Regulation of morphogen signalling during neural patterning in the Xenopus embryo”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap