Regulation of morphogen signalling during neural patterning in the Xenopus embryo

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

407 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat