Regulation of normal and cancer cells as a base for cell cycle-targeted therapy

Regina Miftakhova

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Regulation of normal and cancer cells as a base for cell cycle-targeted therapy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap