Rehabiliteringsteknisk forskning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Föreliggande artikel söker presentera det vida området (re)habiliterings-teknisk forskning. Strukturen är allmän, men exemplen är många. Flertalet är hämtade från CERTEC, Centrum för Rehabiliteringsteknik, inom Tekniska Högskolan i Lund, där alla författarna är verksamma: Bodil Jönsson, universitetslektor och forskningsledare, Håkan Eftring, tekn lic och forskarstuderande inom robotteknik, Charlotte Magnusson, tekn dr (fysik) och inriktad mot artificiell intelligens, och Arne Svensk, civ ing, forskarstuderande och tidigare omsorgsarbetare under 20 år.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)224-230
TidskriftSocialmedicinsk tidskrift
Volym72
Nummer6-7
StatusPublished - 1995

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här