Rehabträdgård. Röster från deltagare

Birgitta Wästberg, Ulrika Harris, A Birgitta Gunnarsson

Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

Sammanfattning

Rehabträdgården i Sölvesborg har anlagts av Vuxenpsykiatri Väst Blekinge med inspiration och hjälp från Alnarp. Under 2017 startade trädgårdsgrupper för vuxna personer med stressrelaterade sjukdomar, ångest och depression. Grupperna träffades två halvdagar/vecka under 10-11 veckor, samma deltagare och gruppledare hela perioden. Deltagarna träffade också en psykolog enskilt varje vecka. Aktiviteterna, som utfördes i trädgården och växthuset, var inriktade på avslappning och kreativitet. Syftet med studien var att få en förståelse för vad som kan upplevas läkande av dem som deltager. Åtta deltagare intervjuades enskilt för att berätta om sina upplevelser. Intervjuerna analyserades narrativt med fokus på varje deltagares individuella berättelse. Resultatet visar att informanterna hade olika förutsättningar. Flera av dem hade stängt av sina känslor fullständigt och gick ”på autopilot”. Genom att få vara i nuet och uppleva färger, former och dofter kunde de gradvis börja få kontakt med sitt inre igen. Några informanter kunde se symboliken med växterna som behövde omvårdnad och näring för att växa. Att få arbeta praktiskt och konkret hjälpte vissa informanter. För några var gemenskapen i gruppen viktigast, en annan som skickats runt mellan olika vårdgivare och rehabiliteringsaktörer behövde få landa. Miljön var viktig, den fysiska såväl som den sociala: Trädgården och växthuset erbjöd olika miljöer att vistas i och stimulerade avslappning och lugn. Gruppen med deltagare som trots många olikheter kunde känna igen sig och stötta varandra, gruppledarna som kunde avläsa vad var och en behövde i stunden och samtidigt utmana varje deltagare i olika aktiviteter. Deltagarnas berättelser visar hur aktiviteter i trädgårdsgrupp kan ge upplevelse av glädje, utmaning och insikt om sig själv och sin situation, vilket leder till förändring.
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2018
Externt publiceradJa
EvenemangBerätta för livet!: Om narrativ medicin och personcentrerad vård - Växjö Konserthus, Växjö, Sverige
Varaktighet: 2018 nov. 132018 nov. 15

Konferens

KonferensBerätta för livet!
Land/TerritoriumSverige
OrtVäxjö
Period2018/11/132018/11/15

Citera det här