Reinvigorating Swedish Intelligence Education

Tobbe Petterson, Gunilla Eriksson, Niklas Nordgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
TidskriftJournal of Mediterranean and Balkan Intelligence
Volym5
Nummer1
StatusPublished - 2015 juni 7

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Citera det här