Rekonstruktion: Festen

John Hanse (regissör), Emil Nilsson Mäki (regissör)

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Sammanfattning

Rekonstruktion:Festen är ett labb som genomförs av grupperna Banditsagor (Malmö) och Skuggteatern (Umeå). Tillsammans undersöker de en form av scenkonst där publiken är aktörerna men inte behöver ta ansvar eller agera. Labbet pågår i en vecka och avslutas med två test i form av föreställningar. Det är dessa test som vi nu bjuder in till.

Rekonstruktion:Festen är en rekonstruktion av ett fiktivt händelseförlopp. En fest kommer att återskapas, eller närmare bestämt, en klassåterträff. Klassen gick ut nionde klass för snart 20 år sedan, nu ska för första gången de ses igen. Hur mycket av högstadiedramatiken lever kvar? Är relationerna sinsemellan desamma? Påverkar tonårstiden vilka vi blir och vad vi gör med resten av våra liv?

Vi kommer att återskapa en lägenhetsfest. Klassträffen är en fiktion och varje person i publiken kommer få representera en av personerna i den fiktiva klassen. Det är skådespelarnas uppgift är att spela rollerna åt publiken, att berätta vad de gör för handlingar och ibland vad de tänker.
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2018 dec. 14

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Scenkonst

Citera det här