Relatedness Fyrbodal – Østfold. Pilotstudie av gränsregionens ekonomiska komplementaritetsstruktur

Martin Henning, Karl-Johan Lundquist, Ljubica Nedelkoska

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråksvenska
FörlagDelrapport KUSK. Västra Götalandsregionen/Østfolds Fylkeskommune
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi

Citera det här