Relatedness Fyrbodal – Østfold. Pilotstudie av gränsregionens ekonomiska komplementaritetsstruktur

Martin Henning, Karl-Johan Lundquist, Ljubica Nedelkoska

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sökresultat