Relational ethics as a cultural constraint on fathers' parental leave in a Confucian welfare state, South Korea

Yeon-Jin Kim, Suyoung Kim

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relational ethics as a cultural constraint on fathers' parental leave in a Confucian welfare state, South Korea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi