Relationship between commuting and health outcomes in a cross-sectional population survey in southern Sweden

Erik Hansson, Kristoffer Mattisson, Jonas Björk, Per-Olof Östergren, Kristina Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

121 Citeringar (SciVal)
170 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relationship between commuting and health outcomes in a cross-sectional population survey in southern Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap