Relationship Between Ljungan Virus Antibodies, HLA-DQ8, and Insulin Autoantibodies in Newly Diagnosed Type 1 Diabetes Children

Anna-Lena Nilsson, Fariba Vaziri Sani, Cecilia K Andersson, Karin Larsson, Annelie Carlsson, Elisabeth Cedervall, Bjorn Jonsson, Jan Neiderud, Helena Larsson, Sten Ivarsson, Åke Lernmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)
181 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat