Relationship between mismatch repair immunophenotype and long-term survival in patients with resected periampullary adenocarcinoma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relationship between mismatch repair immunophenotype and long-term survival in patients with resected periampullary adenocarcinoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar