Relationship between safety culture aspects - A work process to enable interpretation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)
235 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relationship between safety culture aspects - A work process to enable interpretation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap