Relationship cultivation in public diplomacy: A qualitative study of relational antecedents and cultivation strategies.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)295-310
TidskriftJournal of Public Relations Research
Volym29
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2017
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationsvetenskap

Citera det här