Relationships Between Commuting and Social Capital Among Men and Women in Southern Sweden.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)
343 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relationships Between Commuting and Social Capital Among Men and Women in Southern Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap