Relationships between nurses' empathy, self-compassion and dimensions of professional quality of life: A cross-sectional study

Joana Duarte, José Pinto-Gouveia, Bárbara Cruz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relationships between nurses' empathy, self-compassion and dimensions of professional quality of life: A cross-sectional study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap