Relative neurotoxin gene expression in clostridium botulinum type B, determined using quantitative reverse transcription-PCR.

Maria Lövenklev, Elisabet Holst, Elisabeth Borch, Peter Rådström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

230 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relative neurotoxin gene expression in clostridium botulinum type B, determined using quantitative reverse transcription-PCR.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap