Relative rate study of the kinetic isotope effect in the (CH3D)-C-13 + Cl reaction

L. M. T. Joelsson, R. Forecast, J. A. Schmidt, C. Meusinger, Elna Heimdal Nilsson, S. Ono, M. S. Johnson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relative rate study of the kinetic isotope effect in the (CH3D)-C-13 + Cl reaction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar