Relative Sources of European Regional Productivity Convergence: A Bootstrap Frontier Approach

Kerstin Enflo, Per Hjertstrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relative Sources of European Regional Productivity Convergence: A Bootstrap Frontier Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap